Kiedy najlepiej zlecić sprawę firmie windykacyjnej?

Zlecenie odzyskania należności firmie windykacyjnej to najbardziej skuteczny sposób na szybkie uregulowanie długu. Doświadczenie, rozwinięte kontakty oraz zasoby windykatora umożliwiają efektywność w zakresie pozyskiwania długów. Jednak kiedy najlepiej zlecić sprawę zewnętrznej firmie?

…Pacta sunt servanta

Doskonale wiadomo, że brak uiszczenia opłaty za wykonaną usługę lub kupiony towar ma negatywny wpływ nie tylko na płynność finansową firmy, ale także jest źródłem stresu dla samego przedsiębiorcy. Jakiekolwiek przestoje i opóźnienia w płatnościach stanowią duży problem podczas prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowanie utrudniają długoterminowe planowanie, które jest tak ważne w biznesie. Konieczność wywiązywania się z umowy jest czymś absolutnie obowiązkowym.

Pacta sunt servanta (łac. umów należy dotrzymywać) brzmiała jedna z rzymskich maksym, doskonale oddająca obowiązki sygnatariuszy umów. W momencie, gdy jedna ze stron jej nie przestrzega – np. poprzez brak płatności za wykonaną usługę – trzeba doprowadzić do jak najszybszej naprawy takiej sytuacji.

Działania firm windykacyjnych

Firma windykacyjna przedstawia dłużnikowi tytuł, na podstawie którego jest ona upoważniona do odebrania należności. Może być on skutkiem odkupienia długu czy też uzyskania pełnomocnictwa lub cesji. Windykator wskazuje także termin, w jakim należność musi zostać ściągnięta.

To w jaki sposób zadziała firma windykacyjna zależy z jednej strony od oczekiwań wierzyciela, a z drugiej – od uwarunkowań związanych z konkretną sytuacją. Od najprostszego monitorowania płatności oraz wzywania dłużnika do zapłaty, poprzez działania detektywistyczne czy audytowe w przedsiębiorstwie nierzetelnego kontrahenta, aż po reprezentowanie wierzyciela podczas postępowania sądowego.

Postępowanie sądowo-egzekucyjne stanowi finalny krok procesu windykacyjnego. Najpierw należy wyczerpać katalog instrumentów związanych z postępowaniem polubownym. Polska Grupa Windykacyjna jest w stanie reprezentować Państwa interesy na każdym etapie procesu odzyskiwania długów.

Na własną rękę? Raczej nie

Odzyskiwanie długu na własną rękę, przez osoby, które nie mają w tej materii doświadczenia, to działanie czasochłonne i nieskuteczne. Nadaremne monity, telefony, wizyty w firmie dłużnika oraz wysyłanie wezwań do zapłaty – to wszystko trwa, a brakujące pieniądze nie dość, że nie zarabiają, to jeszcze stanowią nieformalną pożyczkę dla dłużnika.

Dzień po przekroczeniu terminu płatności jest zatem najlepszym momentem na zlecenie odebrania długu firmie windykacyjnej. Trzeba przy tym pamiętać, że ryzyko niepowodzenia jest niezwykle małe. PGW nie pobiera opłaty, gdy nie osiągnie oczekiwanego rezultatu. Natomiast, gdy skutecznie odzyska należność – prowizję opłaci nierzetelny dłużnik.

Fakt nieuiszczenia opłaty za fakturę w terminie jest zupełnie wystarczającą przesłanką do zlecenia sprawy firmie windykacyjnej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie zapoznamy się z Twoją sprawą i zaproponujemy dostępne rozwiązania.

 

Leave a comment